Koniec ubiegłego roku był czasem teatru: warsztatów, przedstawień i prelekcji filmów dokumentalnych. 25 listopada odbyło się sympozjum z udziałem gości z całego świata. Jego celem było ożywienie pamięci o Jerzym Grotowskim, jednym z największych reformatorów teatru XX wieku, honorowym Obywatelu Opola, dyrektorze Teatru Laboratorium 13 Rzędów. Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Opolski Teatr Lalki i Aktora gościli grupy francuskich i ukraińskich artystów: Subpoetic International, paryski teatr zajmujący się prawami człowieka, oraz Laboratorium Teatralne Gershom prowadzone przez prof. Setha Baumrima. W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora 2 i 3 grudnia można było obejrzeć przedstawienia z projektu „Teatr przeciw ksenofobii”, a 4 grudnia etiudę naszych studentów, która została wypracowana na warsztatach z artystami. Organizatorem przedsięwzięcia z ramienia UO była dr Agnieszka Wójtowicz z Katedry Teatru, Filmu i Nowych Mediów IPiK.

Informacje w mediach:

http://m.opole.wyborcza.pl/opole/1,106515,21070334,wielkie-spotkanie-teatralne-w-duchu-grotowskiego.html

http://opole.onet.pl/opole-chca-przypomniec-postac-grotowskiego-miedzynarodowe-sympozjum/v68dhr

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,21064122,0,w-lalce-o-tym-jak-teatr-moze-zmienic-postrzeganie-swiata.html

http://radio.opole.pl/101,178863,filmy-o-grotowskim-w-opolskich-lalkach