Z przyjemnością informujemy, ze w serii Natio Polona Fontes et Studia, wydawanej pod redakcją naukową profesora Mirosława Lenarta, ukazał się kolejny tom poświęcony związkom Polski z Uniwersytetem Padewskim.  Tym razem jest to edycja fototypiczna kodeksu o sygnaturze 180, przechowywanego w bibliotece kapituły katedralnej w Gnieźnie, poprzedzona obszernym wstępem profesora Krzysztofa Stopki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w języku polskim, włoskim i angielskim, wraz z transkrypcją tekstu łacińskiego. Rękopis jest najstarszym znanym odpisem statutów uniwersytetu jurystów w Padwie i pozwala badaczom historii  uniwersytetów śledzić rozwój działalności statutowej na tamtejszym Ateneum od 1260 do 1405 roku. Publikacja została przygotowana z okazji zbliżającej się rocznicy 800-lecia Uniwersytetu Padewskiego przypadającej na rok 2022. We wprowadzeniu do tomu profesor Mirosław Lenart, przewodniczący specjalnego zespołu ministerialnego, powołanego do koordynacji inicjatyw związanych ze wspomnianym jubileuszem, podkreślił m.in. znaczenie dyskusji prowadzonych na temat przyszłości uniwersytetów, w które zaangażowany jest również Uniwersytet Opolski. Przygotowanie publikacji wpisuje się ponadto w działalność naukową i publikacyjną sieci archiwalnej w Polsce, stad też koszty wydania pokrył naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

     

Statuta Universitatis scholarium iuristarum studii generalis Paduani ab anno 1331 ad annum 1404 (Codex Bibliotecae Cathedralis Gnesnensis 180), wstępem opatrzył Krzysztof Stopka, przedmowa Mirosław Lenart, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020 (Natio Polona Fontes et Studia, 3)