Pod koniec ubiegłego roku ukazał się w wydawnictwie Dom Literatury, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Łodzi tom wierszy Pawła Marcinkiewicza Hymn do dnia. Wiersze wybrane z lat 1989-2019. Tom składa się z 38 wierszy, które pochodzą z 8 tomów, w wersji polskiej i w przekładzie na język kazachski. Autorkami przekładów na język kazachski w dwóch jego wersjach alfabetycznych (cyrylicą i łacinką) są studentki naszego Instytutu Nauk o Literaturze, które przebywały na UO w ramach programu Erazmus +: Baljan Aqataeva, Ámına Tájіkerіmova oraz Asel Kassainova. Przekłady powstawały w latach 2017-2020 w ramach zajęć z translatologii oraz podczas seminarium magisterskiego. Tom profesora Marcinkiewicza miał bardzo pozytywne recenzje w niezależnej prasie kazachskiej: Ardakh Nurgaz. Two poems in one theme or poets infinitely enrich the philosophical issues–Білге – Мәдениет пен өнер сайты (thebilge.kz).

Cały nakład książki – 300 egz. został przekazany jako dar do polskich instytucji kultury: bibliotek, szkół oraz ambasady. Szacuje się, że mniejszość polska w Kazachstanie wynosi obecnie około 100 tys. osób.