2 czerwca 2017 roku w auli Wydziału Teologicznego zostało wypromowanych 32 nowych doktorów i ośmioro doktorów habilitowanych. To wielkie święto również dla Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, gdyż wśród nich znaleźli się pracownicy IPiK-u i absolwenci naszych studiów doktoranckich: dr Agata Haas, dr Daria Pernal oraz dr hab. Danuta Lech-Kirstein.

Podczas gali wręczono także odznaczenia Prezydenta RP i nagrody Rektora UO. Odznaczeni zostali m.in. pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Medal Złoty za Długoletnią Służbę) i dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Medal Brązowy za Długoletnią Służbę).

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia: http://www.uni.opole.pl