Społeczność Instytutu Nauk o Literaturze UO z głębokim żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci w dniu 20 grudnia 2023 r. profesor Bożeny Olszewskiej, literaturoznawczyni, polonistki, badaczki literatury XX wieku, specjalizującej się w wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży, wieloletniej pracownicy Instytutu Filologii Polskiej (a później Instytutu Nauk o Literaturze) Uniwersytetu Opolskiego, wychowawczyni kilku pokoleń absolwentów filologii polskiej i wielu badaczy literatury. Profesor Bożena Olszewska przez wiele kadencji była również jurorką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w okręgu opolskim. Wpośród dorobku prof. Olszewskiej pozostaną w pamięci humanistów zwłaszcza jej monografie poświęcone życiu i twórczości Janiny Porazińskiej.

Profesor Bożena Olszewska była uosobieniem dobroci, taktu, dyskrecji, empatii – wszystkie te cnoty można by odmierzać od wzorca jej postaci. Niezwykle wrażliwa, potrafiła głęboko słuchać i rozważać zarówno skomplikowane problemy etycznego i dydaktycznego wymiaru literatury, jak i pochylać się z troską nad rzeczami wydawać by się mogło błahymi i nieważnymi, które w jej wysłowieniu okazywały się istotne. Żyła sprawami swoich studentów, zawsze życzliwa i wyrozumiała. Jej postawa była wzorem skromności i rozwagi, umiaru i roztropności.

W naszej pamięci pozostanie jako Mistrzyni, Współpracowniczka, Przyjaciółka.

W imieniu społeczności Instytutu Nauk o Literaturze – dr hab. Adrian Gleń, prof. UO [kierownik Katedry Literatury Polskiej przy INoL UO]

Uroczystości Pogrzebowe odprawione zostaną w Kaplicy cmentarnej przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:30