Kolejny wieczór z cyklu „Od-czytywanie Norwida. Dramaty” 25 listopada w Instytucie Teatralnym poświęcony był „Pierścieniowi Wielkiej-Damy”.

Spotkanie rozpoczęło się rozmową o dramacie z udziałem dr. hab. Tomasza Korpysza (Wydział Nauk Humanistycznych, UKSW), dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak (Wydział Nauk Humanistycznych, UKSW), dr. hab. Marka Dybizbańskiego (Instytut Nauk o Literaturze, Uniwersytet Opolski) oraz Agnieszki Milewskiej. Spotkanie poprowadził Karol Samsel.

W czytaniu scenicznym w reżyserii Redbada Klynstra-Komarnickiego i adaptacji Marka Pasiecznego wystąpili: Hanka Brulińska, Beata Passini, Paweł Ferens, Włodzimierz Dyła, Tomasz Bielawiec. Czytaniu towarzyszyła muzyka na żywo na lirze korbowej w wykonaniu Joachima Mencla.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przygotował cykl czytań scenicznych „Od-czytywanie Norwida. Dramaty” z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin poety. Cykl wpisuje się we wcześniejsze projekty podejmujące próby przywracania scenie i wychodzenia poza krąg najbardziej znanych arcydzieł wielkich polskich twórców – między innymi Aleksandra Fredry czy Stanisława Wyspiańskiego – oraz twórców przez scenę zapomnianych.

Żródło: https://www.instytut-teatralny.pl/