29 maja w ramach XV Opolskiego Festiwalu Nauki odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne Spotkania z bajkami dla najmłodszych. Inicjatorką warsztatów była dr Elżbieta Łucka-Zając, która zorganizowała je ze swoimi studentkami: Weroniką Rolnik, Urszulą Plachetką, Mają Leśnicką i Darią Michałowską (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego).

W studenckich ławkach zasiadły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Chrząstowicach oraz z Publicznego Przedszkola w Dolnej. Tematem przewodnim była kieszonka. Pomysł organizatorki zaczerpnęły z książki Iwony Chmielewskiej W kieszonce.

Najpierw dzieci opowiadały, co noszą w swoich kieszonkach lub co by do nich włożyły, a następnie same wykonały swoje kieszonki. To, co w nich umieściły, było tajemnicą, a największą frajdę sprawiło im odgadywanie, co inne przedszkolaki ukryły w swoich kieszonkach. Wszystkie dzieci były niezwykle pomysłowe. Celem warsztatów było uświadomienie przedszkolakom, że niezależnie od tego, co nosimy lub nie w naszych kieszonkach, wszyscy jesteśmy tacy sami: mądrzy, dobrzy i ważni.

Na każdego czekały nagrody: flamastry, smycze, odblaski, ołówki, kredki i, co wywołało najwięcej radości, bony na lody w kawiarni Sopelek.

 

tekst i zdjęcia: Daria Michałowska

http://www.grupalokalna.pl/wiadomosci/spotkanie-maluszkow-z-bajkami