Wielki sukces Tomasza Różyckiego z Instytutu Nauk o Literaturze! Jego książka zatytułowana „Próba ognia. Błędna kartografia Europy” została książką-laureatką konkursu AMBASADOR NOWEJ EUROPY za rok 2020. Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest od dziewięciu lat za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków. W przypadku Tomasza Różyckiego, Jury doceniło wrażliwość autora, która nie jest przejawem słabości, ale odwagi. Zamiast udzielać prostych odpowiedzi, stawia on fundamentalne pytania o tożsamość współczesnej Europy, a jego rozważania zachowują niezwykłą aktualność. Gratulujemy i świętujemy!