Prof. Ryszard Wolny, dyrektor INoL oraz profesorowie Anna Ledwina i Mirosław Lenart w dniach od 11 do 15 grudnia gościli na Uniwersytecie Kore w Ennie, na zaproszenie profesora Rodneya Lokaja, który był gościem JM rektora Uniwersytetu Opolskiego we wrześniu br.

Głównym tematem prowadzonych rozmów z prof. Marinellą Muscarà (dziekan Wydziału Filologicznego), dr Ilarią Franą (koordynatorka Programu Erasmus+) oraz prof. Silvią Antusą była perspektywa współpracy bilateralnej między uczelniami w ramach Programu Erasmus+ oraz możliwość uzyskania podwójnego dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia przez studentów Uniwersytetu Opolskiego. Obie strony z satysfakcją zaakceptowały wstępne warunki porozumienia oraz szeroko rozumianej internacjonalizacji.