Uroczysta gala wręczenia nagród w II. edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Landeskundlich-kulinarische Wanderungen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz“ oraz I. edycji konkursu „Deutsch, Polnisch, Englisch? Mit Mehrsprachigkeit kommst Du voran!“ odbyła się 20 czerwca 2023 r.

Konkurs literacki „Landeskundlich-kulinarische Wanderungen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz” zorganizowany został przez Wydział Filologiczny – Instytut Nauk o Literaturze, a konkurs „Deutsch, Polnisch, Englisch? Mit Mehrsprachigkeit kommst Du voran!” – przez Wydział Filologiczny – Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Uroczystość odbyła się w sali Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Instytut Nauk o Literaturze zaprosił już po raz drugi młodzież szkół średnich oraz tegorocznych maturzystów do udziału w konkursie literacko-krajoznawczym. Tegoroczna edycja konkursu nawiązywała do tematyki: „Landeskundlich-kulinarische Wanderungen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz“. Do osób zainteresowanych  konkursem organizatorzy skierowali pytanie, czy i ewentualnie w jaki sposób można połączyć wędrówki krajoznawcze po Niemczech, Austrii i Szwajcarii z odrywaniem bogactwa kulinarnego tychże krajów? Czy poprzez odkrywanie nawyków kulinarnych można poznać zwyczaje oraz tradycje krajów niemieckojęzycznych? Czy możliwe jest odkrywanie osobliwości tychże krajów przez ich różnorodność kulinarną? Uczestniczki i uczestnicy konkursu poradzili sobie w bardzo kreatywny sposób z postawionym przez nas zadaniem i nadesłali bardzo ciekawe, twórcze, poprawne językowo oraz ubogacone materiałami graficznymi prace.

W tym roku trudnego zadania oceny prac konkursowych podjęło się Jury Konkursu  w składzie:

– Barbara Saczko-Bomba, przewodnicząca Jury
– dr Agnieszka Klimas-Kownacka, Katedra Literatury Niemieckojęzycznej
– dr Małgorzata Jokiel, Katedra Języka Niemieckiego.

Podczas uroczystej gali ogłoszenia wykonów konkursu nagrody wręczał prof. dr hab. Ryszard Wolny, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze, a słowo uznania do uczestniczek i uczestników konkursu literackiego skierował dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze oraz kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej.      

Laureatami w konkursie literackim zostali:

Wyróżnienia:

Damian Kamski za pracę Was Essen deutsche Fußballer?  (Zespół Szkół w Oleśnie)

Kamila Ogrodnik za pracę Auf der Suche nach neuen Geschmacksrichtungen (Zespół Szkół w Oleśnie)

Dominika Sokołowska za pracę Der Geschmack des Lebens  (I LO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni)

III miejsce:
Franziska Ochman
za pracę Reisen, auf der Suche nach Köstlichkeiten!  (LO im. Lotników Polskich w Oleśnie)

II miejsce:
Magdalena Tomala
za pracę Meine kleine Sommerreise (LO im. Lotników Polskich w Oleśnie)

I miejsce ex aequo:

Beta Prochota za pracę Meine Geschichte? Oder des Gerichtes?  (LO im. Lotników Polskich w Oleśnie)

Adrian Piechulik za pracę Die Reise mit der Kartofel nach Preußen (I LO im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu)

Wielojęzyczność to znak rozpoznawczy dzisiejszych czasów. Śląsk, którego wieloetniczność i interkulturowość od wieków stanowi o jego wyjątkowości, zajmuje pod tym względem miejsce szczególne. W tym też kontekście wśród pracowników Germanistyki Opolskiej zrodził się pomysł zaproszenia młodzieży posługującej się w domu, w szkole, w pracy, a także w grupach rówieśniczych różnymi rejestrami językowymi do przedstawienia swojej historii, a więc do tego, by opowiedzieć szerszej publiczności o tym, jak to jest na co dzień być osobą bilingwalną/multilingwalną. Celem projektu było tym samym stworzenie swego rodzaju forum wymiany przemyśleń i doświadczeń związanych z nabywaniem oraz uczeniem się języków obcych. Nie bez znaczenia pozostawał przy tym fakt zarówno emocjonalnego nastawienia użytkowników i ich najbliższych do języków, którymi się posługują, jak i otwierających się przed nimi możliwości osobistego i zawodowego rozwoju.

Konkurs pod hasłem „Polski, niemiecki, angielski? Wielojęzyczność Twoją szansą na rozwój!” zorganizowany przez Katedrę Języka Niemieckiego będącą jednostką organizacyjną Instytutu Językoznawstwa UO, którego dyrektorem jest prof. dr hab. Jolanta Nocoń, skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, tj. liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych, którzy chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z wielojęzycznością. Wymaganą formą pracy konkursowej było wypracowanie o minimalnej długości 250 słów lub nagranie audio-wideo trwające co najmniej 5 minut.

W cieszącym się dużym zainteresowaniem konkursie udział wzięli uczniowie szkół ogólnokształcących oraz technicznych m.in. z Głubczyc, Kluczborka, Opola oraz Wołczyna. Terminem nadsyłania prac był 31 maja 2023 r.

Laureatkom i laureatom oraz wszystkim pozostałym osobom biorącym udział w konkursie „Polski, niemiecki, angielski? Wielojęzyczność Twoją szansą na rozwój!” bardzo serdecznie gratulujemy wysokich kompetencji językowych i kulturoznawczych oraz dziękujemy za nadesłanie prac będących inspirującym świadectwem znaczenia wielojęzyczności w dzisiejszych czasach szeroko definiowanej globalizacji. Serdeczne podziękowania i gratulacje kierujemy także pod adresem rodziców oraz nauczycieli, bez których zaangażowania w promocję wielojęzyczności i udzielanego wsparcia sukces ich podopiecznych nie byłby możliwy.

7 czerwca br. Komisja Konkursowa obradująca w składzie:

dr Mariola Majnusz-Stadnik – Kierownik Katedry Języka Niemieckiego
dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO – Kierownik Katedry Literatury Niemieckojęzycznej
Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze UO
dr Jarosław Bogacki – Członek
dr Sebastian Maślanka – Członek
dr Marek Sitek – Sekretarz

podjęła decyzję o uhonorowaniu w sumie siedmiu osób, przyznając jedno wyróżnienie oraz ex aequo dwa III, dwa II i dwa I miejsca. 

Laureatami konkursu zostali:

Wyróżnienie:

Wyróżnieniem w kategorii materiał audio-wizualny nagrodzony został Andreas Drescher z Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach

III miejsce:

Julia Olejnik z Zespołu Szkół w Wołczynie

Liliana Skibe z Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu

II miejsce:

Oliwia Kardas z Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu

Jan Śmiałkowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku

I miejsce:

Juliana Zmarzły z Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

Olivia Brandt z Publicznego Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu

GALERIA

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom nagrodzonym, dziękujemy za ich zaangażowanie oraz zainteresowanie szeroko pojętymi fenomenami literacko-kulturo-krajoznawczymi.   

Słowa podziękowania organizatorzy kierują do p. Dziekan Wydziału Filologicznego, dr Elżbiety Szymańskiej-Czaplak, prof. UO, za zainteresowanie naszymi konkursami oraz za ufundowanie nagród.