11 stycznia 2018 r.  wykład mistrzowski dla doktorantów Wydziału Filologicznego wygłosił prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW). Wystąpienie na temat “Cyprian Norwid jako poeta XXI wieku” sprowokowało żywą dyskusję, w której wzięli udział: prof. I. Alechnowicz-Skrzypek, prof. E. Dąbrowska, prof. M. Dybizbański, prof. A. Mazur i dr M. Burzka-Janik. Spotkanie prowadziła prof. S. Brzozowska.

Prof. dr hab. Wiesław Rzońca jest wybitnym znawcą twórczości Norwida, autorem naukowych monografii: Witkacy-Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej, Warszawa 1998; Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005; Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014. Wiesław Rzońca był jednym z pierwszych polskich historyków literatury, którzy w latach 90. XX w. stosowali w badaniach narzędzia postmodernistycznego dekonstrukcjonizmu.