4 października 2017 r. o godz. 14.00 w Sali Senatu Collegium Maius będziemy mogli wysłuchać wykładu prof. Grażyny Borkowskiej pt. “Paradoks istnienia po Zagładzie. Eseistyka Piotra Matywieckiego”. Wykład odbędzie się w ramach inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego.

Grażyna Borkowska – profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, zajmująca się przede wszystkim historią literatury od XIX do dziś, teorią literatury, w tym szczególnie krytyką feministyczną. Autorka znanych naukowych monografii: Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej Warszawa 1996; , Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988; Pozytywiści i inni, Warszawa 1996; Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999; Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001.