Pracownicy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa włączyli się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego (1846 – 1916 – 2016).

Katedra Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej zorganizowała panel Sienkiewiczowski, na który zostali zaproszeni wybitni goście, znawcy twórczości Sienkiewicza.

Na prośbę pracowników Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu profesor Wiesław Olkusz wygłosił trzy wykłady dla młodzieży licealnej, nt.  Indianizm w twórczości Henryka Sienkiewicza, Przysłowia jako charakterystyczny element ususu językowego Sienkiewicza,  Henryk Sienkiewicz jako krytyk sztuki.

 

page_img_78_w200_h133page_img_75_w200_h133 page_img_73_w200_h133 page_img_79_w200_h133page_img_74_w200_h133 page_img_76_w200_h133 page_img_77_w200_h133