W dniu 10 listopada 2018 r. w roku obchodów 50-lecia śmierci Zofii Kossak i z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w klasztorze w Opolu-Czarnowąsach odbyło się spotkanie o charakterze kulturalno-oświatowym zatytułowane Zachwyt nad ludźmi i ziemią śląską w dziele Zofii Kossak Nieznany kraj. O miejscu obrad decydowało opowiadanie z tego tomu Uparte mniszki.  Dyskusję prowadziła i wypowiedzi podsumowywała prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz.