Śląsk, będący obszarem pogranicza, o złożonej historii, różnej przynależności państwowej i bogatej spuściźnie kulturowej wciąż nie do końca jest odkryty, stanowiąc niewyczerpane źródło refleksji dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Po drugiej wojnie światowej Śląsk – zarówno Dolny, jak i Górny – przeszedł gruntowne przeobrażenia bezpośrednio związane z nową powojenną rzeczywistością. Zmiany te miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się nowego / innego oblicza Śląska i jego dziedzictwa kulturowego.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie skierowaliśmy do kulturoznawców, etnologów, antropologów, historyków, socjologów, językoznawców, muzykologów oraz wszystkich badaczy, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem kulturowym Śląska.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem dziewięćdziesięciolecia Profesora Feliksa Pluty, zasłużonego dla Uczelni i Wydziału wybitnego językoznawcy, jednego z pionierów tworzących opolską Alma Mater, podczas konferencji odbyła się  uroczystość jubileuszowa poświęcona Panu Profesorowi.

 

Program konferencji Dziedzictwo kulturowe Śląska (14-15.11)