Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem Pamięć i styl

zorganizowana została przez Katedrę Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie stanowiło kontynuację blisko 40-letniej tradycji konferencji stylistycznych w Opolu. Owocem tych spotkań są liczne, ważne monografie,  polskie i międzynarodowe zespoły oraz projekty badawcze, a także  międzynarodowy, wysokopunktowany rocznik naukowy „Stylistyka”, ukazujący się nieprzerwanie od 27 lat (numer 27, za rok 2018,  właśnie wyszedł z wydawnictwa). 

Na tegorocznej konferencji Uniwersytet Opolski gościło ponad 40 językoznawców i literaturoznawców z kraju i zagranicy. Goście zagraniczni przyjechali z Moskwy, Pragi, Kijowa, Charkowa, Bańskiej Bystrzycy i Hradca Králové. Goście krajowi reprezentowali ośrodki akademickie całej Polski: Warszawę, Katowice, Poznań, Lublin, Łódź, Rzeszów, Zieloną Górę oraz opolską slawistykę i germanistykę.

Głównym hasłem konferencji była pamięć. Uczestnicy przedstawili wyniki badań nad językami, stylami, gatunkami i tekstami (językowymi i niejęzykowymi) pod kątem utrwalania i konstruowania przez nie pamięci, zwłaszcza pamięci zbiorowej, a nawet – wielu pamięci zbiorowych, bo różnie pamiętamy i różnie chcemy pamiętać. Pamięć przeszłości – tej najdawniejszej i tej całkiem niedawnej – kształtuje naszą teraźniejszość i przyszłość, dlatego tak ważna i tak niezbędna jest refleksja nad zapisami tej pamięci, ich tworzeniem i funkcjonowaniem. 

 

Program konferencji