Literatura polska i modernizm austriacki. Inspiracje, powinowactwa, dysonanse. (w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera 1921 – 2021)

Opole – online

17-18 czerwca 2021 r.

Szczegóły w załączniku – Literatura polska i modernizm austriacki