ANTONI FURDAL

(1928-2019)

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że 8 czerwca zmarł Profesor Antoni Furdal, przez wiele lat związany z naszą uczelnią.

Urodził się 22 V 1928 r. w Rososzy pod Garwolinem. Studiował filologię polską i słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1948-1952. Doktorat z językoznawstwa słowiańskiego w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał w 1960 r., habilitował się we Wrocławiu w 1965 r., w  1973 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1981 zwyczajnego. 

Droga życiowa Profesora A. Furdala prowadziła przez kilka ośrodków naukowych. Początkowo pracował w Zakładzie Językoznawstwa PAN w Krakowie, następnie od 1957 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie  w latach 1970 – 1984  kierował  Katedrą Językoznawstwa Ogólnego. Równolegle przez kilkadziesiąt lat pracował   w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, tu pełnił funkcję kierownika  Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego (przekształconego później w Katedrę Slawistyki). Profesor bardzo przyczynił się do rozwoju badań slawistycznych i kształcenia kadry naukowej (Jego uczniem jest m. in. prof. dr hab. Mieczysław Balowski). Opolska uczelnia  zawdzięcza A. Furdalowi między innymi utworzenie specjalizacji  bohemistycznej oraz zainicjonowanie serii wydawniczej „Slawistyka”.

Profesor Antoni Furdal opublikował prace z językoznawstwa słowiańskiego, m. in. Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego (1961), z językoznawstwa polskiego, m.in. O przyczynach zmian głosowych w języku polskim (1964), Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego (1973) i z językoznawstwa ogólnego, m.in. Językoznawstwo otwarte – podstawowy podręcznik dla studentów wszystkich kierunków filologicznych (wyd. I 1974, wyd. II 1990, wyd. III 2000). Ponadto pisał  o problematyce kultur europejskich, oraz o kulturze narodowej. Ostatnio wydał pracę Polska oda do młodości. Język i kultura narodowa we wspólnej Europie (2000). 

Jak ważne miejsce w sercu Profesora zajmowała sprawa opolskiej uczelni   świadczy Jego obecność  w 2004 r. na  uroczystym  posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego UO (z okazji 50-lecia utworzenia Wydziału) i słowa przypominające poczucie jedności i wzajemnej więzi:  „Do dziś zachowuję pamięć szczególnej atmosfery i nastroju, jaki towarzyszył naszym zebraniom (…) przede wszystkim ze względu na świadomość naszych ówczesnych celów i zadań, które nazwałbym politycznymi w najlepszym tego słowa znaczeniu. Humanistyka zawsze była i jest związana z procesami społecznymi i polityką. Właśnie w trudnych latach minionego 45-lecia przed opolską uczelnią stanęła konieczność rozwijania nauki i oświaty na nowych ziemiach naszego kraju. Do polityki państwowej należała bowiem w owym czasie (…) oficjalna troska o kulturę narodową, traktowaną nie jako prywatna sprawa obywateli, lecz właśnie jako ich prawa i obowiązek. Poczucie jedności, tak charakterystyczne dla naszej Rady (…) pozwalało na konsolidację społeczeństwa polskiego…”

Dziś, żegnając Profesora Antoniego Furdala,  dziękujemy za piękne wykłady z językoznawstwa ogólnego, za troskę o rozwój młodej uczelni, za dbanie o dobro wspólne. Zapamiętamy Pana Profesora jako erudytę i wymagającego nauczyciela, odznaczającego się wielkim taktem i  kulturą osobistą.      

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca o godz. 12.00 na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu (dojazd autobusem 145 spod  dworca PKP).