1 października 2022 r. zmarł wybitny polski językoznawca, profesor Wojciech Chlebda, od dziesięcioleci związany z Uniwersytetem Opolskim. Najszczersze kondolencje Bliskim Zmarłego składa Dyrekcja Instytutu Nauk o Literaturze. Żegnają go przyjaciele i cała społeczność akademicka. Księga kondolencyjna na głównej stronie UO: https://www.uni.opole.pl/profesor-wojciech-chlebda