S.P.

prof. dr hab. Adela Pryszczewska-Kozołub

17 listopada 1935 r. – 4. maja 2022

Społeczność Instytutu Nauk o Literaturze UO z głębokim żalem i smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Profesor Adeli Pryszczewskiej-Kozołubowej, literaturoznawczyni, badaczki literatury XX wieku, wieloletniej Kierownik Zakładu Teorii Literatury i Literatury Współczesnej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, wychowawczyni kilku pokoleń absolwentów filologii polskiej i wielu badaczy literatury. Za swoją pracę wyróżniona była wysokimi odznaczeniami państwowymi, otrzymała mi.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi za wzorową pracę pedagogiczną, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP oraz odznaki Zasłużonemu Opolszczyźnie i Za Zasługi dla Miasta Opola.

Uroczystości pogrzebowe Pani Profesor Adeli Pryszczewskiej-Kozołub rozpoczną się 10 maja (wtorek) o godz. 12.00 Mszą św. w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Opolu-Półwsi (stara część), po której nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.