Serdecznie zapraszamy na konferencję “Twórczość Wacława Berenta: nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne (zob. załącznik: Program)

W  panelu “Wokół Oziminy” o jednej z najtrudniejszych polskich powieści rozmawiać będą prof. Anna Czabanowska-Wróbel (UJ), prof. Sabina Brzozowska (UO) i prof. Małgorzata Okulicz-Kozaryn (UAM).
Zapraszamy do śledzenia wystąpień konferencyjnych https://zoom.us/j/92679146289